Till Skattebetalarna

Nu har jag börjat jobba i Stockholm som vikarierande kommunikatör på Skattebetalarna. Efter ett längre vikariat på Upsala Nya Tidning och några kortare inhopp  på samma mediehus är roligt att nu växla över från redaktionsgolvet till kansliet på en ideell medlemsorganisation. Skattebetalarna gör ett viktigt jobb med att granska makten, byråkratin och utreda hur stat, kommuner och landsting kan…