Ta gärna kontakt med mig om skrivjobb, kommunikationsuppdrag eller rapporter.

E-post:
magnuscgkrantz [at] gmail.com

Twitter:
@cgmk

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/krantzmagnus